HOME

PROJECTEN

DE STICHTING

AANVRAGEN

CONTACT

STEUNFONDS VOOR JONGERENWERK

Qbusfonds is een stichting tot steun en stimulering van sociaal, cultureel en educatief werk voor jongeren in de bollenstreek. De Stichting is er ook voor financiële ondersteuning binnen het jongerenwerk waarin niet door een overheid wordt voorzien.

Het Qbusfonds steunt al jaren diverse jongeren projecten in de Bollenstreek.

Dat kan financieel maar ook op het organisatorische vlak kan het fonds verschillende taken ondersteunen en/of begeleiden.

 

Hier ziet u een aantal van onze werkzaamheden waar we op dit moment mee bezig zijn:

J.C. SOLUTION, Hillegom

Jongeren centrum in de bollenstreek.

Stichting Qbusfonds is eigenaar en tevens beheerder van het pand waar Solution in is gehuisvest.

Stichting GROTE PRIJS van de BOLLENSTREEK

De Grote Prijs van de Bollenstreek is al sinds de jaren ’90 dé Popprijs voor de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. Ieder jaar strijden 25 amateur artiesten / acts om de eerste plek in deze livemuziek competitie. Waar de Grote Prijs van de Bollenstreek (GPvdB) zich voorheen voornamelijk op bands richtte, worden tegenwoordig alle soorten artiesten uitgenodigd om mee te doen zoals singer-songwriters en hip hop/producers. Alle genres zijn welkom, zolang de artiesten maar eigen muziek spelen, dus geen covers.

De artiesten die geselecteerd zijn voor deelname aan de GPvdB worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit muzikanten en professionals uit de muziekindustrie. Daarbij heeft het publiek ook de mogelijkheid om elke ronde op hun favoriet te stemmen door middel van de 'GPvdB stem app' die speciaal hiervoor ontwikkeld is. De gastlocaties zijn o.a.: Solution (Hillegom), Scum (Katwijk), Muziekhuis Qbus (Leiden), Static/De Greef (Lisse), Splotsz (Roelofarendsveen), Fascinus (Sassenheim), Ex-Voto (Voorhout), Duycker (Hoofddorp) en Gebr. de Nobel (Leiden). Over deze gelegenheden worden de vijf voorrondes, halve finale en finale verdeeld.

Met ingang van 2013 is Stichting Qbusfonds de hoofdsponsor van de Grote Prijs van de Bollenstreek.

Stichting STATIC, Lisse

STATIC is een nieuwe organisatie die in samenwerking met de jongeren uit de gemeente Lisse activiteiten organiseert op het gebied van muziek, kunst en cultuur. Live optredens van locale en landelijk bekende bands, mega vette dansavonden aan elkaar gedraaid door DJ’s live on stage, kunstexpo’s en workshops voor licht- en geluidstechniek, graffiti jams, MC battles en dichters, theater en verder alles wat voortkomt uit de hedendaagse jongerencultuur. Stichting Qbusfonds heeft financieel bijgedragen aan de opzet van deze organisatie.

Stichting NYCE ‘Loungefest’ Noordwijkerhout

Jongerenstichting NYCE! 'Noordwijkerhout Youth Cultural Events' is medio september 2012 opgericht met als doel om in samenwerking met en voor jongeren het culturele aanbod in de Bollenstreek te verrijken en versterken. Via het organiseren van verschillende vrijetijdsevenementen bieden wij jongeren in de leeftijd van 14-28 een podium waar zij hun talent kunnen vormgeven, ontdekken, elkaar ontmoeten en samen kunnen genieten. Hiervoor hebben wij gekozen omdat uit onze kennissenkring en naast het geringe aanbod uit de regio, behoefte bleek te zijn naar een platform voor en door jongeren gericht op cultuur. Stichting Qbusfonds heeft financieel bijgedragen aan de organisatie van het 'Loungefest' festival.

Stichting BAND TALENT LEIDEN

Stichting Band Talent Leiden gelooft in het muzikale talent van jonge Leidse bands. Om die te stimuleren en verder te ontwikkelen, organiseert de stichting haar eigen Band Talent Leiden Festival. Stichting BTL betekent meer voor de deelnemers dan een eenmalig optreden. De bands die door de eerste selectie zijn gekomen, krijgen gratis bandcoaching. Tijdens de coaching worden de bands persoonlijk begeleid in hun muzikale ontwikkeling en podiumpresentatie. Van de optredens tijdens het festival worden film- en geluidsopnames gemaakt, die de band weer kan gebruiken om zichzelf te profileren. Stichting Qbusfonds heeft financieel bijgedragen aan de opzet van deze organisatie.

Stichting MOVE

Kinderen kunnen meer bereiken in de maatschappij als ze hun mogelijkheden ontdekken. Dat is helaas niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Move werkt hieraan door kinderen uit minder bedeelde wijken te koppelen aan studenten. Zij laten deze kinderen in onze projecten ontdekken wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Stichting Qbusfonds heeft financieel bijgedragen aan Projectplan Insectenhotel op de Vrije school Mareland in samenwerking met de Leidse Biologen Club en de studievereniging van de studie Biologie en Aardwetenschappen.

Jongerencentrum EX-VOTO, Voorhout

Ex Voto is een plek waar jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd, in hun vrije tijd, kunnen chillen. Ex Voto is een dynamische plek, waar groepen jongeren de mogelijkheid wordt geboden lekker te chillen. Verder kunnen de groepen jongeren activiteiten opzetten voor, in eerste instantie, de eigen groep. Vandaar uit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 14 jaar en ouder). Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Stichting Qbusfonds heeft financieel bijgedragen aan het 30 jarige jubileum van Ex-Voto.

Ook over de grens helpt het Qbusfonds projecten die binnen haar doelstelling vallen.

Stichting HOPE, Peru

Het doel van HoPe is om de indianen in het hoogland van Peru in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren. Stichting HoPe ondersteund alleen projecten als de plaatselijke bevolking er zelf om vraagt en zij zelf zoveel mogelijk bijdraagt aan de uitvoering ervan. De Peruaanse autoriteiten worden maximaal betrokken bij de uitvoering van de projecten. Wat er is bereikt, moet de gemeenschap zelf kunnen voortzetten als het project af is. Sinds 1998 voert HoPe het beheer over de technische school CEO (Centro Educativo Ocupacional) in Chinchero. De CEO is er op gericht de jongeren uit de omgeving van Chinchero beroepsopleidingen aan te bieden waarmee zij een vak uit kunnen oefenen en inkomsten kunnen verwerven. Stichting Qbusfonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Stichting INMENSZO Cultureel Studiecentrum Yachay Wasi, Peru

Stichting Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in de achterstandswijk San Sebastian in Cusco (Peru), die achtergesteld zijn op basis van hun sociaal-economische situatie of etnische achtergronden. Stichting Inmenszo heeft als doel deze kinderen en jongeren in staat te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten krijgen tot onderwijs en het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich bevinden.

Het cultureel studiecentrum is opgericht in 2010 en richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders geen tijd hebben, geen middelen en/of kennis om hun kinderen te begeleiden bij hun huiswerk en voor te bereiden op een vervolgstudie.

Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding, bijscholing en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, muziek, tekenen en schilderen. Het centrum geeft ook voorlichting aan de jongeren die de middelbare school gaan verlaten, ten aanzien van studie- en beroepskeuzes.

Het Qbusfonds ondersteunt de jongeren in de groep ‘secundaria’ in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar bij hun huiswerkbegeleiding, workshops en creatieve lessen zoals theater en muziek.

Team Mystery, Amsterdam – Dakar Challenge 2015

De challenge bestaat al meer dan 10 jaar en wordt twee keer per jaar georganiseerd door dezelfde organisatie. Het principe van de rally is dat je met een auto voor maximaal vijfhonderd euro Dakar bereikt en tegelijkertijd zoveel mogelijk geld probeert in te zamelen voor een zelf gekozen goed doel. Het goede doel dat ‘Team Mystery’ heeft gekozen is de ‘Solar Foundation the Gambia’. Deze stichting zet zich in om huishoudens en scholen in gebieden die niet op het elektriciteitsnet zitten te voorzien van zonnepanelensetjes. Hiermee biedt de stichting een duurzame en simpele mogelijk om de bruikbare tijd van een dag te verlengen en om scholen onafhankelijk te maken van de dure dieselgeneratoren. Het geld dat door scholen wordt bespaard zal ten goede komen aan het onderwijs en met de extra bruikbare tijd per dag zijn schoolkinderen beter instaat om hun huiswerk te maken want nu worden de laatste uren daglicht nog gebruikt om te helpen in het huishouden.

De drie leden van 'Team Mystery' studeren allen aan de Technische Universiteit van Delft. Met deze studie behoren zij tot een kleine groep in de wereld die de mogelijkheid heeft tot het volgen van top onderwijs. Met het steunen van ‘Solar Foundation The Gambia’ proberen zij de kinderen in Gambia een kans te bieden tot beter onderwijs.

‘Team Mystery’ heeft als doel 40 zonnepanelensets te doneren aan de stichting.  Stichting Qbusfonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Stichting Qbusfonds is opgericht op 29 december 1977. Het fonds heeft via het ophalen van oud papier en het organiseren van rommelmarkten een kapitaal opgebouwd en steunt met kapitaalwinsten haar projecten.

 Het bestuur van Stichting Qbusfonds wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter

• Laurens van Schie

 

Penningmeester

• Dirk van de Reep

 

Secretaris

• Merijn de Buisonjé

 

Overige bestuursleden

• Maarten Jan Kamerbeek

Stichting Qbusfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI publicatie:

Beleidsplan Stichting Qbusfonds:

Inkomsten & Uitgaven Stichting Qbusfonds:

Criteria voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Stichting Qbusfonds

Stichting Qbusfonds richt zich op het ondersteunen van sociaal, culturele en educatieve projecten voor jeugd- en jongeren.

Projecten die een binding hebben met de Bollenstreek genieten de voorkeur.

Het Qbusfonds steunt stichtingen, verenigingen en jongereninitiatieven op verschillende manieren, zowel financieel als door de inzet van kennis en het netwerk van de bestuursleden. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage of een garantiestelling, ontvangt het Qbusfonds graag een uitgewerkt projectplan met een duidelijke begroting en een heldere onderbouwing van de voorgenomen activiteiten en benodigde financiën. Aanvragen die uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd of waarvoor andere inkomsten beschikbaar zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het Qbusfonds wil binnen een maand na afloop van het project een financiële en inhoudelijke verantwoording ontvangen. Van Stichtingen en Verenigingen dienen de statuten bij de aanvraag te worden meegezonden. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Stichting Qbusfonds of via ons contact formulier.

Wat wel:

• Stichting, vereniging of jongereninitiatief

• Binding met de Bollenstreek

• Maatschappelijk project

• Brede doelgroep

• Gericht op jeugd- en jongeren

• Geen winstoogmerk

• Nog niet van start

Wat niet:

• Geen individuele steun

• Geen structurele steun

• Geen steun voor kerntaken van een organisatie

• Geen activiteiten die een maatschappelijk nut missen

• Geen projecten die al zijn gestart

• Geen politiek en religie

Wij stellen het op prijs als de naam van Stichting Qbusfonds wordt genoemd bij de uitvoering van projecten.

Neem vrijblijvend contact op met het Qbusfonds voor meer informatie.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bericht ontvangen.

Postadres:

Stichting Qbusfonds

Schelpenkade 23

2313 ZV Leiden

 

Email: info@qbusfonds.nl

Website: www.qbusfonds.nl

 

KvK 41165264

RSIN/Fiscaal nummer 803740438