Stichting Qbusfonds

Qbusfonds is een stichting tot steun en stimulering van sociaal, cultureel en educatief werk voor jongeren in de bollenstreek. De Stichting is er ook voor financiële ondersteuning binnen het jongerenwerk waarin niet door een overheid wordt voorzien.

Nieuws

2019 Pachachaca

Het gaat goed met het programma Pachachaca; het gezinshuis heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt, het educatief gemeenschapshuis is gegroeid en heeft een kwaliteitsslag gemaakt, er is een ambulant programma voor gezinnen ontwikkeld en er is een nieuw project voor (alleenstaande) moeders gestart. Mooie ontwikkelingen! Daarnaast zijn er veel stappen gezet richting het verduurzamen van het project.

De kinderen in het gezinshuis zijn gegroeid, de resultaten van de kinderen die deelnemen aan het programma voor naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding zijn verbeterd en dankzij hen en hun ouders is in veel gevallen ook de thuissituatie verbeterd. Deze mooie resultaten zijn niet alleen te danken aan de inzet van de professionals van Pachachaca, maar met name aan de betrokkenheid van alle deelnemende kinderen en hun ouders. Betrokkenheid bij de activiteiten waaraan zij deelnamen, maar ook doordat zij een concrete bijdrage leverden in de vorm van producten, een financiële bijdrage of door bij Pachachaca te werken, bijvoorbeeld in de moestuin. Zo vormen zij steeds meer een gemeenschap waarin op basis van gelijkwaardigheid wordt gewerkt aan een betere thuissituatie voor veel kinderen en betere kansen voor hun toekomst.

Download: Eindrapportage Pachachaca 2019.pdf

Gemeente weer eigenaar van jongerencentrum Solution

29-04-2019

Donderdag 25 april ondertekenden de gemeente Hillegom en stichting Qbusfonds de koopovereenkomst van het jongerencentrum Solution.

Hiermee is de gemeente weer eigenaar geworden van het gebouw. Tijdens de ondertekening bedankte wethouder Fred van Trigt de vrijwilligers van het bestuur van het Qbusfonds en het bestuur van Stichting Centrum Remina voor hun jarenlange inzet.

Een multifunctioneel centrum

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst begint een nieuw hoofdstuk voor het jongerencentrum. Het wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel centrum, waar ruimte is voor verbinding tussen sport, spel, onderwijs, techniek en muziek en dat verbinding faciliteert tussen diverse doelgroepen. Hiervoor gaat de gemeente een samenwerking aan met Welzijnskwartier.

Wethouder Fred van Trigt zei hier eerder al over: ‘Door nauw samen te werken met Welzijnskwartier willen we ervoor zorgen dat het een centrum wordt dat diverse doelgroepen faciliteert en aansluit bij de maatschappelijke behoefte. Het is bovendien belangrijk dat jongeren in Hillegom zich er thuis kunnen voelen. We gaan hen dan ook betrekken bij het opknappen van het gebouw. Ik kijk ernaar uit dat we straks een mooi centrum hebben dat voor veel mensen iets kan betekenen en voldoet aan de eisen van deze tijd.’

Bijna dertig jaar inzet

Beide stichtingen hebben zich bijna dertig jaar lang vrijwillig ingezet voor het jeugd- en jongerenwerk in jongerencentrum Solution. Stichting Qbusfonds en de gemeente lieten het jongerencentrum in 1990 bouwen en de stichting werd eigenaar. Stichting Centrum Remina was sinds 1991 de huurder van het jongerencentrum en organiseerde activiteiten ‘voor en door jongeren’. De gemeente Hillegom heeft veel waardering voor hun inzet en hoopt dat ook het multifunctioneel centrum in de toekomst mag rekenen op veel (jeugdige) vrijwilligers.