Projecten

Het Qbusfonds steunt al jaren diverse jongeren projecten in de Bollenstreek.

Dat kan financieel maar ook op het organisatorische vlak kan het fonds verschillende taken ondersteunen en/of begeleiden.


Hier ziet u een aantal van onze werkzaamheden waar we op dit moment mee bezig zijn:

Projecten binnen Nederland

Het Qbusfonds ondersteunt diverse voorzieningen en projecten Hieronder een kleine greep uit deze projecten:

Nobel Award

De organisatie heeft ten doel het onafhankelijk en transparant ondersteunen van cultuur, in de breedste zin van het woord. Dit doel tracht zij te verwezenlijken door diverse concoursen te organiseren. De concoursen (wedstrijd waarbij een jury de winnaar bepaalt) worden georganiseerd in samenwerking met diverse andere organisaties uit de Gemeente Leiden, zoals bedrijven, poppodia, horeca, winkeliers, etc. Er wordt ingezet op duurzame relaties.

Door deze partijen bij elkaar te brengen wordt getracht een positieve synergie te creëren waar alle betrokkenen profijt van hebben. Daarnaast profiteren alle betrokken van de exposure die zij krijgen door de publiciteit die rondom de concoursen worden verspreidt en de aandacht die zij tijdens de evenementen krijgen.

Met ingang van 2013 is Stichting Qbusfonds de hoofdsponsor van de Grote Prijs van de Bollenstreek, welke later overgegaan is in de Nobel Award.

Internationaal Film Festival Gorinchem

IFFG haalt wereldcinema naar Gorinchem, in het hart van Nederland en buiten de Randstad. IFFG toont films van over de hele wereld met actuele en maatschappelijke thema’s. Films die je raken en verrassen met boeiende verhalen, mooie beelden, unieke plekken en interessante personages.

Niet alleen tijdens het jaarlijkse festival biedt het IFFG wereldfilms een podium, ook tijdens het jaarrond programma en via het educatieve aanbod. Dit alles realiseert het IFFG met een hecht en gedreven team.

De organisatie startte in 2017 en zorgt jaarlijks voor een verrassende en actuele programmering van internationale films. Deze programmering wordt omlijst door de aanwezigheid van filmprofessionals, talks, Q&A’s, events, muziek en andere aanverwante culturele programma’s.

Projecten buiten Nederland

Ook over de grens helpt het Qbusfonds projecten die binnen haar doelstelling vallen:

Stichting HOPE, Peru

Het doel van HoPe is om de indianen in het hoogland van Peru in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren. Stichting HoPe ondersteund alleen projecten als de plaatselijke bevolking er zelf om vraagt en zij zelf zoveel mogelijk bijdraagt aan de uitvoering ervan. De Peruaanse autoriteiten worden maximaal betrokken bij de uitvoering van de projecten. Wat er is bereikt, moet de gemeenschap zelf kunnen voortzetten als het project af is. Sinds 1998 voert HoPe het beheer over de technische school CEO (Centro Educativo Ocupacional) in Chinchero. De CEO is er op gericht de jongeren uit de omgeving van Chinchero beroepsopleidingen aan te bieden waarmee zij een vak uit kunnen oefenen en inkomsten kunnen verwerven. Stichting Qbusfonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Stichting INMENSZO Cultureel Studiecentrum Yachay Wasi, Peru

Stichting Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in de achterstandswijk San Sebastian in Cusco (Peru), die achtergesteld zijn op basis van hun sociaal-economische situatie of etnische achtergronden. Stichting Inmenszo heeft als doel deze kinderen en jongeren in staat te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten krijgen tot onderwijs en het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich bevinden.

Het cultureel studiecentrum is opgericht in 2010 en richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders geen tijd hebben, geen middelen en/of kennis om hun kinderen te begeleiden bij hun huiswerk en voor te bereiden op een vervolgstudie.

Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding, bijscholing en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, muziek, tekenen en schilderen. Het centrum geeft ook voorlichting aan de jongeren die de middelbare school gaan verlaten, ten aanzien van studie- en beroepskeuzes.

Het Qbusfonds ondersteunt de jongeren in de groep ‘secundaria’ in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar bij hun huiswerkbegeleiding, workshops en creatieve lessen zoals theater en muziek.