De Stichting

Stichting Qbusfonds is opgericht op 29 december 1977. Het fonds heeft via het ophalen van oud papier en het organiseren van rommelmarkten een kapitaal opgebouwd en steunt met kapitaalwinsten haar projecten.

Het bestuur van Stichting Qbusfonds wordt gevormd door de volgende personen:

ANBI

Stichting Qbusfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het hebben van een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Publicaties